Επικοινωνία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Καρ. Σερβίας 7
Σύνταγμα,
105 63 Αθήνα
Τηλ:     +30 210 3221916
Fax:     +30 210 3225760 Email: info@christosimanoglou.gr www.christosimanoglou.gr